Rubriky
Šaman

Vibrující kulturní dědictví: Shakerové v Americe


Shakerové jsou jednou z nejstarších a nejvíce známých sekt v Americe. Jejich kulturní dědictví je stále živé a vibrující, i když se počet jejich členů zmenšuje. Tato sekta pochází z Anglie a byla založena v roce 1747. Shakerové věří v přímou komunikaci s Bohem, a to prostřednictvím „duchovních zkušeností“.

Komunita Shakerů

Shakerové se sdružují do komunit, které jsou založeny na komunitní práci a sdílení. Každá komunita má svého vůdce, který je zodpovědný za vedení a udržování jejich zásad. Shakerové věří, že každý člen komunity je rovnocenný a má stejná práva. Každý člen je také povinen dodržovat určité pravidla a zásady, které jsou pro komunitu důležité.

Duchovní zkušenosti Shakerů

Shakerové věří, že jejich duchovní zkušenosti jsou klíčem k poznání Boha. Duchovní zkušenosti jsou pro ně velmi důležité a jsou založeny na zbožných cvičeních, jako je modlitba, zpěv a tanec. Tanec je jedním z nejdůležitějších prvků jejich duchovních zkušeností. Tanec je pro ně způsob, jak se dostat do stavu, kdy se mohou připojit k Bohem.

Kulturní dědictví Shakerů

Shakerové mají bohaté kulturní dědictví, které se odráží ve všech aspektech jejich života. Jejich kulturní dědictví je založeno na jejich duchovních zkušenostech a jejich víře v Boha. Jejich kulturní dědictví se také odráží ve svém umění, jehož cílem je vyjádřit jejich duchovní zkušenosti.

Shakerové v Americe

Shakerové přišli do Ameriky v roce 1774 a založili komunity po celé zemi. Jejich komunity byly založeny na stejných principech jako jejich komunity v Anglii. Shakerové se stali velmi populární v Americe, a to i přes to, že byli často nespravedlivě pronásledováni.

Shakerové dnes

I když Shakerové jsou stále živí, jejich počet se postupně zmenšuje. Dnes existuje jen několik málo Shakerových komunit po celé zemi. I přes to, že jejich počet se zmenšuje, jejich kulturní dědictví stále vibruje a je stále živé.

Závěr

Shakerové jsou jednou z nejstarších a nejvíce známých sekt v Americe. Jejich kulturní dědictví je stále živé a vibrující, i když se počet jejich členů zmenšuje. Shakerové věří v přímou komunikaci s Bohem, a to prostřednictvím „duchovních zkušeností“ a jejich kulturní dědictví je založeno na jejich duchovních zkušenostech a jejich víře v Boha. Shakerové se stali velmi populární v Americe, a to i přes to, že byli často nespravedlivě pronásledováni. I když jejich počet se zmenšuje, jejich kulturní dědictví stále vibruje a je stále živé.

Seznam zdrojů