Donedávna byla astrologie v očích vědců – a tím i podle oficiálního veřejného mínění – pouhou pavědou, které mohou věřit jenom lehkověrní a naivní lidé, jimž chybí znalost elementárních vědeckých metod.

Naproti tomu astrologové cenili zuby, když někdo označil jejich umění za nevěrohodné. Jak víme z dějin, mnohokrát se věda ocitla na podobných hranicích, ale žádná pověra nevydržela déle než nějakých padesát let.

Zatímco v minulém díle jsme se podrobně zaměřili na principy indiánské astrologie, dnes si povyprávíme o astrologii indické.

Indická astrologie

Mínarádža, astrolog žijící ve 4. století n. l., začíná svou klasickou poému o astrologii, psanou sanskrtem, slovy: „Chvála tobě, Šivo, Stvořiteli světa, nezanikající v časech vyvěrání, trvání i zanikání: věčně přítomný ve všech věcech; Slunce bez poskvrny, obsahující tři Védy.

Tak jako lampa v temnotě odhalí spoustu věcí, vyjeví astrologie osud naplňující se z moci skutků vykonaných v minulých životech (karma), jenž jest Stvořitelem vepsán na lidském čele.“

(…)

Text a fotografie: Miloš Matula

Chcete vědět více? Tento text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v novém vydání magazínu Šaman, které vyšlo v pátek 29. prosince! 

ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.