Ukázka z nového Šamana, který vychází již tento pátek 27. října: Poznejte profesora filozofie, který celý život zkoumá LSD

Šaman magazín 10 –  2017
Termín vydání: 27. 10. 2017
V prodejnách tisku od úterý 31.10.2017
Žádejte v prodejnách tisku v listopadu a prosinci.PredplatneTel. předplatné: +420 225 985 225


Christopher M. Bache je emeritním profesorem Katedry filozofie a náboženských studií na Youngstownské státní univerzitě, kde před ukončením aktivní kariéry 38 let učil. Podílí se také na aktivitách Kalifornského institutu pro integrální studia v San Francisku.

Ve své práci se zabývá filozofickými souvislostmi změněných stavů vědomí, především pak těch psychedelických.

Bache je autorem tří knih: Lifecycles (Životní cykly – česky nevyšlo), studie o reinkarnaci ve světle soudobého výzkumu vědomí, Dark Night, Early Dawn (Temná noc, časný úsvit – česky nevyšlo), průkopnické práce o výzkumu psychedelické filozofie a The Living Classroom (Živá třída – česky vyšlo v roce 2015), úvahy o transpersonální dynamice učení a kolektivním vědomí. V současné době pracuje na knize shrnující jeho dvacetiletou psychedelickou cestu, která bude vydána pod názvem Diamonds from Heaven (Diamanty z nebe).

Co vás motivovalo k tomu, provést v průběhu 20 let sám na sobě 73 experimentů s vysokými dávkami LSD?

Mým oborem byla v počátcích filozofie náboženství. Když jsem si v roce 1979, kdy byla má akademická kariéra na úplném začátku, přečetl knihu Stanislava Grofa Realms of the Unconscious (Hájemství nevědomí), okamžitě jsem si uvědomil relevantnost jeho výzkumu pro zodpovězení základních otázek, které jsem si jako filozof kladl –zda má život nějaký smysl nebo účel, zda lidské vědomí žije i po fyzické smrti a zda existuje vědomá inteligence ovládající vesmír i to, co se nachází za jeho hranicemi.

LSD bylo v té době legální, takže jsem se rozhodl naučit se Grofovy metody terapeutické práce s tímto halucinogenem a používat ho ve svém soukromém životě k objevování vlastní mysli a mysli vesmíru. V průběhu 20 jsem prodělal celkem 73 sezení, nepřistupoval jsem k nim ale jako lékař, nýbrž jako filozof.

Abych se mohl tomuto typu výzkumu věnovat, musela se značná část mého života přesunout do undergroundu. O tomto skrytém aspektu mé kariéry jsem se odvážil otevřeně hovořit až v roce 2011, kdy jsem přestal aktivně pracovat na univerzitě.

Jak jste v průběhu sezení postupoval? 

Držel jsem se návodu na užívání vysokých dávek LSD, který jsem objevil v Grofově knize, a snažil se proces co možná nejvíc standardizovat. Má sezení se odehrávala buď doma, nebo v podobném prostředí, v izolaci od světa, a vždy u nich byl přítomen klinický psycholog. Lehl jsem si, na oči nasadil neprůsvitnou masku a na uši sluchátka. Pečlivě jsem vybíral hudbu, která mě pak provedla všemi stádii sezení od začátku do konce.

(…)

Chcete vědět více? Tento text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v novém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 27. října!  ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.