Ukázka z podzimního Šamana, který vychází v pátek 1. září: Lesy jsou naše chrámy

SA09-maketaŠaman magazín 9 –  2017
Termín vydání: 1.9. 2017
Žádejte v prodejnách tiskuv září a říjnu.Predplatne
Tel.: +420 225 985 225
(všední dny 08:00 – 18:00)

Jak komunikovat s jemněhmotnými bytostmi lesa? A proč je tak důležité navázat na moudrost našich předků, kteří byli ve spojení s přírodou?

V tomto článku se dozvíte, jak pobyt v lese ovlivňuje naše zdraví, psychickou pohodu i duchovní sebeuvědomění.

Druidská paměť koluje naší krví

Vědomé navázání kontaktu s přírodou jde ruku v ruce se vzkříšením našich druidských kořenů. Kdysi jsme bývali silně propojeni s Matkou Zemí, dokázali jsme číst její „myšlenky“, udržovali jsme pevné, hluboké pouto s elementárními bytostmi a mnohému jsme se od nich naučili. Z těchto vazeb prýštila duchovní síla a zřivost, která v době druidů dosahovala nepopsatelně vysokých hodnot.

Ctěme a opatrujme

Naši předkové věděli, že lesy jsou naše chrámy, které je zapotřebí ctít a opatrovat. Znali bytosti přírody: mistrovské a léčitelské duchy ukryté v kmenech stromů, jejichž moudré učení předávali dále pro dobro všech bytostí.Ano, je pravdou, že realita současného člověka je tomuto popisu velmi vzdálená. To však nemění nic na tom, že jsme to stále my, kdo kdysi prožíval zkušenost souladu božství na Zemi. Kdysi jsme v lesích žili a získali jsme vědění, které je uloženo hluboko v nás. Tato paměť v současné době silně volá po obnově posvátného kontaktu se Zemí.

Její oživení je potřeba, chceme-li vidět širší obrázek celku a začít přispívat k obrodě lidské duše, společnostia celé planety.

Léčivé lesní lázně

Jak tento kontakt obnovit? Jednoduše tím, že se otevřeme léčivé síle lesa. Je potřeba ztišit se a být ochotni propojit se s živou bytostí přírody. Zpočátku stačí věnovat svůj čas pravidelným návštěvám lesa, které nahradí„bezduché procházky“ s hlavou plnou myšlenek. Jakmile začneme věnovat okolnímu prostředí pozornost a učiníme z procházky vědomé spočinutí v lese, pobyt zde nabídne něco víc než jen příjemnou relaxaci.

(…)

Margot SaRa Vaneková

Chcete vědět více? Celý tento tex a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v podzimním dvojčísle magazínu Šaman, které vychází v pátek 1. září!FCB-BANNER-SA9 ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.