Ukázka z červnového Šamana: Jak se dříve léčilo zaříkáváním

Medicína našich předků byla mnohdy hrozivá, přesto spousta metod fungovala a funguje i dodnes. Jedním ze způsobů léčby bylo i zaříkávání nemocí.

BUTTON-PREDPLATNE2Můžeme se domnívat, že takové průpovídky asi moc úspěšné v léčbě nebyly a klasické medicíně je tento způsob jistě pro smích, ovšem dobře víme, jakou moc slova mají. Například v případě modliteb, kleteb, uhranutí, vyslovení různých přání a podobně. I zlou nemoc můžete odehnat těmi správnými slovy. Otázkou je, zda ji poprosit, aby odešla, anebo ji rázně a nekompromisně vyhodit.SA-06-17-MAKETA

Jak zaříkávali v Indii

Už ve starověké Indii se zaříkávalo v průběhu mnoha vcelku vyspělých lékařských úkonů. Ve starých lékařských textech z doby před více než třemi tisíci lety se popisují nejrůznější způsoby léčby, například v jednom z nejstarších hymnických textů zvaném Rgvéda se popisuje toto zaříkání proti souchotinám, které jsem objevila v knize Vladimíra Miltnera Lékařství staré Indie:

 

 

Ty nemocný člověče!

Léčím tě ze souchotin, tajemné choroby.

Ó Indro, ó Agni!

Je-li nemocný pod vlivem zlé planety,

zbavte ho toho vlivu.

I kdyby měl krátký život souzen,

i kdyby už zmíral nebo už byl mrtev,

odvrátím ho od bohyně smrti Nirrti

a bude žít sto let.

Sto očí má úlitba, kterou provádím,

sto let jistě bude žít.

Nechť ho Indra chrání před hříchy,

nechť mu dá stoletý život.

Ty nemocný člověče!

Prožij sto dob dešťů,

sto zim a sto let klidně a šťastně!

Indra, Agni, Slunce a Brhaspati,

uspokojení úlitbou, nechť ti dají stoletý život!

shutterstock_358272467Miltner také popisuje průběh operace a zaříkání, které indický lékař provádí po výkonu. Zkrápí pacienta vodou a obřadně odříkává text. Následně ho poučí, jakým způsobem má na sebe dbát a nadále pečlivě ošetřuje jeho rány.

(…)

Text: Taťána Kročková

Chcete vědět více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v černovém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 2. června!FCB-SAMAN-6-2017 ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.