Ukázka z červnového Šamana: Slovanská magie vám přičaruje dlouhý život

O svatojánské noci usedněte doprostřed kruhu nebo se přitulte k magické bříze a vzdejte hold zemi, která v sobě má duchy slovanských předků.

Nejdelší den v roce, 21. červen, je vždy něčím výjimečný. Uctívali ho již naši předci nejenom ohněm a tancem, ale i obětováním bylin živlům a duchům. Myli seBUTTON-PREDPLATNE2 u pramenů potůčků či v křišťálových studánkách a smývali vše špatné, co jim rok přinesl. Obdarovávali bůžky těchto vod dary od srdce, křišťálovými kamínky, sáčky s léčivými bylinami, někde uvili věnce a pouštěli je se zapálenými svíčkami po vodě.

Bůžky též obdarovávali předměty ženské moci darovanými z hloubi srdce, například SA-06-17-MAKETAkřišťálkem, obrázkem, škapulířem s bylinkami nebo korály. Pro děvčata upletli věnec a pustili jej po vodě se zapálenou svící s přáním, že to, co je zlé, se již nevrátí. Nakonec usedli do kruhu, zpívali a modlili se. Potom začali vyprávět pověsti – o svém životě, z čeho se radují a co jim dělá starost, dále pak o svých předcích a o tom, co nás mohou naučit.

Znalosti starých Slovanů

Od našich předků si lze vzít zapomenuté moudrosti a učit se o jednotě a pohledu na svět. Člověk, pták, kočka, pes, vše má stejné právo na existenci. Je důležité žít ve shodě s přírodou, uctívat její cykly s pokorou a vděčností.

Naši předkové měli řadu svých mouder, přičemž jedno z nich je, že pouze v kontaktu s přírodou je člověk schopen nalézt svoji vnitřní pravdu. Žít tak šťastně, jak to jenom lze.

Slované nalézali podobně jako Keltové harmonii v souladu s rytmy přírody. K léčení často volali bohyni Živu. shutterstock_339532400Ta se projevovala jako bohyně života, léčitelství, životní síly a léta. Její sestra Morana byla pravým opakem – dala světu mrtvou vodu a Živa dala světu vodu živou.

Za svátek Živy se považoval 1. květen. Ten den lidé chodili ke studánkám, říčkám a pramenům, zdobili je pentlemi a prosili bohyni o zdraví a dlouhý život. Když chtěli lidé přivolat déšť, přinášeli Živě oběti a házeli do vody kousky chleba.

Jak se napojit na energii Živy a pustit její hojivou sílu do svého života, nechat si od ní pomoci vyřešit nějaký problém či starost? S bohyní Živou bývá spojována bříza a lípa. Když už tedy máte nějaké trápení, jděte na procházku přírodou. Cestou budete potkávat i stromy. Některý z nich vás jistě osloví a vy budete mít pocit, jako by k vám promlouval. Jestli narazíte na takovou lípu, vězte, že má moc ulevit vám od vašich starostí.

Po vzoru starých vědem strom pozdravte. Skrze strom k vám bude proudit i léčivá energie bohyně Živy a vy v objetí se stromem můžete odevzdat své trápení, které si představte jako šedý proud, jenž stéká skrze kořeny stromu dolů až do hlubin hojivé země. shutterstock_444765787Neostýchejte se a v duchu řekněte, co vás trápí. Poté poproste bohyni, aby vám dala část ze své síly, kterou si můžete představit jako proudy zlatého světla, jež skrze voňavou kůru stromu proudí k vám.

Poté ještě chvíli setrvejte pod korunou stromu. Bohyni poděkujte slovy: ,,Matko Živo, děkuji ti za pomoc.“ Nezapomeňte jí dát malou úlitbu. Můžete na strom pověsit barevnou pentli, nebo pod strom zakopat drobnou minci, nebo obětovat trochu konopného oleje. Věřte, že vaše trápení do tří dnů odejde, nebo naleznete od tří dnů, nejpozději do tří měsíců řešení. Také během letního slunovratu se Živě vzdával holt.

(…)

Text: Helen Stanku

Chcete vědět více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v černovém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 2. června!FCB-SAMAN-6-2017 ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.