Ukázka z červnového Šamana, který vychází v pátek 2. června: Pohled šamana na duševní zdraví

Šamani vnímají duševní onemocnění jako ‚zrození léčitele,‘“ vysvětluje uznaný africký spisovatel a lektor Malidoma Patrice Somé. „Poruchy pro ně představují varování nebo duchovní krize, které jsou pro zrod léčitele nezbytné.“

BUTTON-PREDPLATNE2Stavy považované v západním světě za nemoci jsou pro Somého kmen Dagara z afrického Burkina Faso dobrými zprávami z jiných světů. Osoba procházející krizí byla vyvolena jako médium, které komunitě přináší poselství z říše duchů.

„Duševní choroby a nejrůznější poruchy chování jsou signálem, že se ve stejném místě střetly dvě očividně nekompatibilní energetická pole,“ vysvětluje Somé. K těmto poruchám docháSA-06-17-MAKETAzí ve chvíli, kdy se postiženému nedostane potřebné pomoci při vyrovnávání se s přítomností energie z říše duchů.

Kontrastní přístupy k terapii

Somé přijel do Spojených států v roce 1980 jako univerzitní student a způsob, jakým se v zemi léčily duševní choroby, ho zarazil. Jeden z jeho spolužáků byl hospitalizován s depresí a Somé se ho vydal navštívit.

„Byl jsem naprosto šokován. Bylo to mé první osobní setkáním se západním přístupem k problémům, které jsem znal z domova.“ Nejvíce ho zarazilo, jak velká pozornost je věnována zkoumání patologie příznaků. Základní myšlenkou psychiatrie bylo, že duševní choroby je nutné zastavit, což byl pravý opak toho, jak se k podobným situacím stavěla jeho kultura. Někteří pacienti měli svěrací kazajky, jiní byli v izolaci, další bez ustání křičeli. „Napadlo mě, že zacházet takovým způsobem s léčiteli, kteří chtějí vstoupit do našeho světa, je obrovská chyba. Osobnost, která se konečně vyrovnává s přítomností síly z jiného světa, přichází vniveč.“shutterstock_271537772

Západní civilizace obecně neuznává existenci duchovních fenoménů a neumí se s jejich přítomností vyrovnat. Spirituální schopnosti jsou terčem posměchu.

Když se v našem světě objeví energie z jiných sfér duchovna, nedokáže dotčený jedinec rozpoznat, co se vlastně děje, natožpak integrovat je do svého života. Následky jsou hrozivé. Bez náležité pomoci a podpory při porozumění vlivům z jiných, nevědomých sfér reality se postižení doslova pomátnou. Silné dávky antipsychotik problém pouze zakryjí a brání využití spirituálních jevů k duchovnímu rozvoji a růstu člověka, který byl energiemi požehnán.

Somé zaznamenal v psychiatrické léčebně přítomnost mnoha bytostí, které zůstávají oku běžného pozorovatele skryté a zjevují se pouze šamanům a lidem nadaným spirituálními schopnostmi. Právě ony byly podle něj příčinou špatného stavu pacientů. Zdálo se, že se bytosti snaží zbavit tělo média všech pozůstatků antipsychotických preparátů, což bylo nevyhnutelně doprovázeno utrpením nemocného.shutterstock_123544150 „Ty bytosti se chovaly jako bagr, který ničí energetická pole postižených. Byly velmi zarputilé a zuřivé. Lidé, jimž se to dělo, nesrozumitelně mumlali a křičeli,“ popisuje Somé. Pobyt v budově byl pro něj velmi nepříjemný a brzy byl nucen prostor opustit.

Souznění a mír v duši

V tradičním pojetí kmene Dagara pomáhá celá komunita svému členovi dojít míru s energiemi z obou sfér – té duchovní, která se jeho prostřednictvím zjevuje, i té hmatatelné. Takový člověk následně působí jako most mezi světy a předává živým zprávy, moudrost a léčivou sílu předků. Duchovní krize tedy končí zrozením nového léčitele.

(…)

Chcete vědět více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v černovém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 2. června!FCB-SAMAN-6-2017 ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.