Ukázka z březnového Šamana: Seriál Živly – Magie země

Tajná nauka o magické práci se živly se zřetelně promítá v jedné z nejstarších knih moudrosti, v knize o tarotu. Na kartě označené číslo jedna z velkých arkán je zobrazen mág stojící u stolu, jenž symbolizuje hmotu. V ruce má kouzelnou hůlku a míří s ní k nebi. S pomocí hůlky a své vůle může vyčarovat vše, po čem touží.

BUTTON-PREDPLATNENa stole má k tomu předměty symbolizující jednotlivé živly, jejichž zvládnutí z něj tvoří mága. Hole odkazují na živel ohně, meče na živel vzduchu, poháry na živel vody a pentakly či mince jsou spojovány právě se zemským živlem.

Zemský živel v magii vládne magii kamenů, magických panenek, uzlů, stromů, soch a obrazů a v neposlední řadě léčení. Ze země lze i věštit.

Léčení pomocí živlu země

Když mého nemocného tatínka coby nemluvně za války otírala chlebovými kůrkami místní babka a s pomocí zaříkání mu pravděpodobně zachránila život ve chvíli, kdy již dSA-03-17-MAKETAoktor připravoval mou babičku na nejhorší, nedělala milá bába nic jiného, než že využívala techniku přenášení zla tam, kde tolik nevadí.

Tyto techniky jsou velmi staré. Pradávní lidé se totiž domnívali, že tak, jako lze přeložit náklad dřeva či kamení z vlastních zad na hřbet druhého, stejně tak lze přenést břímě svých bolestí a žalů na druhého – nebo nějakou věc, rostlinu nebo zvíře.

Někde zacházeli tak daleko, že přijali vcelku podivné obyčeje. Vložili na umírajícího boha všechny své neúspěchy a hříchy všeho lidu a věřili, že je s sebou odnese a oni budou zase šťastní a nevinní. Tady už jsem ale u principu zástupného utrpení.

Naštěstí zlo, jehož se člověk chtěl zbavit, nemuselo nutně přecházet na jiného člověka. Stejně dobře se dalo přenést na zvíře nebo věc. ПечатьTa se stává nositelem a nesnáz tak přechází na prvního, kdo se jí dotkne. Například flétna prokletá bohyní Artemidou, kterou nalezl nešťastný Marsyas, načež se chtěl rovnat Apolonovi, což ho stálo život.

Vytlučení nemocí
Na některých východoindických ostrovech si lidé mysleli, že padoucnici vyléčí tak, že nemocného budou bít do tváře listy jistého stromu, které pak zahodí. Věřili, že nemoc přešla do listů a s nimi byla odhozena.

Původní australští Aboriginci pro změnu léčili bolest zubů pomocí oštěpů z černého kamene karritch, který nahřáli a přiložili ke tváři postiženého. Bolest spolu s oštěpem vrhali prakticky vždy směrem k nepřátelům.
Smrtelným zločinem bylo u Bagandů v dnešní Ugandě vytváření hliněných figurek, které příbuzní otírali o tělo nemocného. shutterstock_246548251Ti poté figurku ve tvaru lidské postavy ukryli poblíž veřejných cest. První člověk, který figuru překročil nebo prošel kolem, nemoc dostal.

Na západě ostrova Timor se domorodci zbavovali únavy tak, že se ovívali listím, které zahazovali na tradiční místa vyznačená předky. Předpokládali, že se únava přenese do listí.

Toto znali i na Šalamounových a Banksových ostrovech a tam takto zahazovali i kamení nebo hole do nepřístupných míst či cest se slovy: „Tudy jde má únava“.

(…)

Text: Helen Stanku

Chcete vědět více? Celý text a mnoho zajímavých článků, rad a tipů najdete v březnovém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 24. února!fb_banner_SA

ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.