Ukázka z březnového Šamana, který vychází v pátek 24. února: Seznamte se s rapé – posvátnou amazonskou šňupací směsí

Rapé je přípravek z drcených léčivých bylin, často na tabákové bázi, který se nasává do nosu – šňupe. Nasávání nadrcených léčivek nosem se v Amazonii praktikovalo už v předkolumbovské době a jako první bylo pozorováno mezi brazilskými domorodými kmeny.

BUTTON-PREDPLATNEEvropě šňupání bylin představil doktor a botanik Francisco Hernandéz de Boncalo roku 1577 a tato praktika byla často používána lidmi z vyšších vrstev na léčbu bolesti hlavy. V osmnáctém století se šňupání stalo velmi populární v kruzích evropské aristokracie.

Stále oblíbené

Amazonské domorodé kmeny doposud používají rapé ve všech odvětvích života od SA-03-17-MAKETAformálních rituálů v obřadech puberty, přijímání do společnosti, festivalů cashiri přes společenské setkání a léčivé ceremonie až po navazování kontaktu s přírodou a léčivými silami posvátných rostlin o samotě nebo s přáteli.

Různé kmeny (Katukina, Yawanawa, Kaxinawa, Nukini, Kuntanawa, Aputina, Ashanika či Matsés) vyrábějí své vlastní specifické směsi rapé a používají rozličné postupy při výrobě těchto bylinných směsí – od technik přípravy až po písně, které jsou zpívány při rituálech, u nichž se rapé šňupe. Rituální využití rapé si razí cestu do celého světa, cestující šamani a návštěvníci amazonského pralesa, kteří strávili čas s indiány, tyto směsi představili západnímu světu skrz rituály pracující s posvátnou liánou ayahuascou, o níž jsme již v Šamanovi několikrát psali.

Mocné léčivo 

Z pohledu domorodců je shutterstock_137159045rapé šamanské léčivo se silnými ozdravujícími účinky. Připravuje se z léčivých rostlin z mnoha důvodů – aby vyvolalo vidění, aby dodalo energii a aby posílilo smysly prostřednictvím aromatických složek bylin používaných ve směsi. Vzhledem k tomu, že existuje nesčetně léčivek, ze kterých se dá rapé namíchat, existuje také nesčíslné množství rapé receptů, které jsou jednotlivými kmeny často pečlivě ochraňovány.

Sdílet rapé (nebo „passando rapé“) je tradičně rituální indiánský postup, který může zahrnovat specifické pokřiky, jež mají za úkol aktivovat sílu rapé a propůjčit jeho uživateli léčivou sílu lesa.

(…)

Text: Lukáš Malý

Chcete vědět více? Celý text a mnoho zajímavých článků, rad a tipů najdete v březnovém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 24. února!fb_banner_SA

ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.