Ukázka z připravovaného čísla magazínu Šaman: Jóga pro mozek

PŘÍŠTÍ ČÍSLO: Jóga pro mozek je jednoduchá a mimořádně účinná technika, jak nastartovat tento důležitý orgán. Technika, která vyrovnává pravou a levou hemisféru, dodá mozku energii a aktivuje jeho činnost. Funguje na principu akupunktury ucha a zvýšení toku energie.

BUTTON-PREDPLATNE

VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ, zvýhodněná cena platí jen do konce letošního roku, objednejte ještě dnes!

Díky zvýšené alfa aktivitě mozek funguje lépe a efektivněji. Při pravidelném používání některé z níže popsaných cvičení, se zlepšuje soustředění a pozornost a tím také schopnost učit se a pamatovat si. Mozek získává výkonnost ve stresových situacích a zlepšuje schopnost logického uvažování. Tím zvyšujeme schopnosti zvládat zátěžové situace.

Vědecké studie potvrdily významné zlepšení studijních výsledků, chování a sociální dovednosti dětí a studentů, a to včetně dětí s opožděným vývojem nebo specifickými poruchami učení. SA-01-17-MAKETA3Samotné cvičení zabere jenom pár minut denně, díky čemuž lze tuto techniku snadno zařadit do denního programu.

Stimulace mozku

Náš mozek je tvořen asi stovkou miliard neuronů, mozkových buněk, přičemž každá mozková buňka je schopna vytvořit mezi sebou až deset tisíc propojení neboli synapsí. Kvadrilión synapsí na sebe navzájem nepřetržitě působí v celistvé harmonické spolupráci, což vytváří neuvěřitelný tvůrčí potenciál. Naprosto mimořádnou vlastností mozku je také jeho schopnost regenerace, neustálého vývoje a zlepšování. To ovšem platí pouze v případě, že mu dáme šanci se vyvíjet.

Mozek musí být neustále inspirován a aktivně neinvazně stimulován. Tato stimulace by měla probíhat na bázi zvídavosti, neustálého získávání nových zkušeností nad rámec dosavadních návyků a zvyklostí.shutterstock_343630361

Mozek a jeho neuronová síť tvořená vzájemným propojením neuronů je plastickým, dynamickým a především tvůrčím orgánem. Tento vrozený tvůrčí potenciál schopností je připraven na přijímání neustálých podnětů, a jestliže tento potenciál nerozvíjíme, začnou se oslabovat dosud „aktivní“ synapse a současně posilovat „lenivé“ synapse omezující dynamiku neuronů a mozku jako celku. To vytváří příznivé podmínky pro neschopnost rozhodování, korekci chyb obecně, disharmonii, vznik nežádoucích návyků a zvyklostí, vzorců chování a myšlení a v neposlední řadě zásadní změnu vnímání okolní reality. Limity mozku si totiž stanovujeme sami.

Mají-li mozek a neurony správně fungovat, potřebují vhodnou stimulaci. Ale ani stimulace sama o sobě není tak zásadní jako naše pocity, vjemy, jež proces stimulace vyvolávají. pegion1.1Neboť právě vnitřní pocity a vjemy tvoří nová synaptická spojení, která vyvolávají globální změnu celé neuronové sítě.

Novými zážitky, učením se něčemu novému či rozvíjením svých schopností a dovedností, projevováním nadšení pro věci, které v životě děláme, posilujeme neuroplasticitu mozku a výrazně zvyšujeme jeho kreativitu a využíváme jeho potenciál. A právě to je klíčovou doménou praxe klasické védské jógy, jež navíc nabízí osobní zkušenosti s mimosmyslovými zážitky (např. při meditaci, kdy je neuroplasticita mozku mocně povzbuzována), jež doslova vyvolávají transformační proces.

(…)

Text: Petra Dankovič

Chcete vědět více? Celý tento text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v pátém vydání magazínu Šaman, které vychází v pátek 25. listopadu!FCB-SAMAN-1-2017 ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.