Živly jsou z hlediska magické symboliky podstatou všeho, co existuje. Cílem mystika je být zasvěcen do živlů, jež tvoří vesmíry. Tajemstvím mágů je porozumění živlům a schopnost je ovládat.

Práce se živly je velmi lákavá, ale je nutné se umět vymanit z okouzlení jimi. PředplatnéPravým uměním je udržení harmonie a své o tom věděli již zasvěcenci v dávných kulturách. Učení o systému živlů máme dochováno i z dob renesance, kdy se zdokonalovalo, jeho kořeny ale sahají mnohem dále.

Kříž symbolizuje čtyři živly, rovnováhu jejich spojení. Byl symbolem mnoha starých civilizací, třeba Egypťanů, Aztéků či Inků. SAMANZnáme symbol pohybu – svastiku, zprofanovanou nacisty, která znamenalo rozklad, ale také otočenou opačným směrem – což je posvátný symbol stvoření. Znamená správný pohyb na základě rovnováhy živlů.

Není náhodou, že v hebrejštině byl Bůh nazýván Jahve neboli Jehova. Ve staré hebrejštině je slovo Jahve odvozeno z prvních písmen čtyř živlů. Staří hebrejští mystici pokládali Boha Jahveho za pána těchto živlů.

Na takzvané hrubohmotné úrovni existují čtyři živly: země, oheň, voda a vzduch. Pátým živlem je ákáša – božská jiskra a princip v člověku, jenž udržuje vše při sobě.

Oheň má vlastnost vůle a vášně. Vzduch je elementem rozumu a intelektu. Voda je živlem lásky a emocí. Zemský živel je podstatou živlů a živlem vědomí.

Nezbytná teorie

Člověk má ducha, duši a tělo. Lidský duch obsahuje ve svém základu vlastnosti živlů, bez nichž si není možné lidského ducha představit. Duše určuje formu ducha a má své astrální tělo, které je utvořeno z hustější astrální živlové látky. Hrubohmotné tělo má nejhustější živlový obal.

Klíč k zasvěcení mystika

Nejenom duch, ale i tělo má svoji potravu. Mentální tělo je živeno vjemy smyslů – cítíme, poznáváme hmatem i dotekem. shutterstock_260453429Vidíme, poznáváme zrakem. Chutná nám, poznáváme chutí. Slyšíme – poznáváme sluchem. Mentální tělo má také svoji vnitřní potravu v podobě myšlenek, nápadů nebo tužeb, zatímco astrální tělo je určitým fluidickým kondenzátorem v kvalitativní formě. Živí se dechem. S dechem se zároveň vdechuje a vstřebává elektromagnetické fluidum sloužící k udržení osvěžení a výživě astrálního těla.

(…)

Text: Helen Stanku

Chcete vědět více? Celý tento text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů naleznete ve třetím vydání magazínu ŠamanBanner-Saman 3_FBZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.