Víno v českých zemích zažilo výrazný rozkvět za Karla IV. Kdo si tehdy na svém pozemku vysázel vinnou révu, byl na dvanáct let osvobozen od placení daní. I dnes je víno považováno za blahodárný a zdravý nápoj.

Podle staré tradice je víno krví matky Země. Pro starosemitské národy bylo víno elixírem života a nápojem nesmrtelnosti a bylo zasvěceno Baalovi, bohu plodnosti a života. PředplatnéPodle jiných pramenů je červené víno Dionýsovou krví, jež mělo navodit posvátný trans potřebný k nahlédnutí do jiných světů.

Léčivá síla vína je po staletí dobře známá, stejnou sílu má ale i v magických rituálech. A staří mágové používali vodu pouze k věštění budoucnosti, na všechny ostatní rituály se až do devatenáctého století používalo především víno.

Pro krásu i věčné mládí

Již staří Řekové věděli, že každodenní pití vína prodlužuje život, snižuje riziko infarktu a hladinu cholesterolu SA-02-2016-MAKETA(ačkoli tehdy lidé nevěděli, že se jedná o nějaký cholesterol).

U nás se bez sklenky vína neobešlo uzavření dobrého obchodu a svoje místo mělo víno i na pohřbech, kdy se jím v některých krajích kropil otevřený hrob. Jinde, třeba v Bulharsku, vzpomínali na zesnulou hlavu rodiny tak, že nalili víno do ohně a na plotnu a k tomu řekli: „Raduj se hospodáři!“ a potom mu donesli tři sklenky vína a kousek drůbežího masa s chlebem na půdu. Ano, víno milovali i duchové, a proto bylo vhodnou úlitbou. Hrozny a listy vinné révy symbolizují bující život, štěstí a životní sílu.

Účinná ochrana pro srdce i plíce

Víno obsahuje přibližně šest set složek ovlivňujících lidské smysly a organismus. Pozitivní vliv na člověka má (samozřejmě v malém množství) nejen samotný alkohol, ale také druhotné produkty alkoholového kvašení. Jejich obsah a vzájemný poměr je dán odrůdou, půdními a klimatickými podmínkami a také zvolenou výrobní technologií.Print

Co se týče účinků na lidské zdraví, ze všech látek obsažených ve víně jsou nejdůležitější látky fenolické. Většina z nich má výrazné antioxidační účinky, pozitivně ovlivňují obsah cholesterolu v krvi a některé působí také protinádorově.

Přestože fenoly se vyskytují v celé řadě dalších potravin, zejména v ovoci a zelenině, lidské tělo je není schopno dobře využít, neboť se většinou jedná o sloučeniny rozpustné v alkoholu, ale nikoli ve vodě. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že flavonoidy patřící právě do skupiny fenolů snižují riziko zápalu plic, a dokonce potlačují negativní vliv kouření na plíce. Podle odhadů dokáží flavonoidy obsažené ve dvou decilitrech vína neutralizovat škodliviny přibližně z jedné cigarety.

(…)

Text: Helen Stanku

Chcete vědět více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků najdete v druhém čísle magazínu ŠamanFCB-SAMAN-2-2016ZDE si magazín můžete předplatit za zvýhodněných podmínek (nebo objednat starší čísla) a ZDE najdete seznam trafik, kde ho lze zakoupit.